توصیه‌های ایمنی در حاشیه رودخانه‌‌ها و دریاچه‌هااره در حاشیه رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، خطراتی در کمین هستند که با کوچکترین بی‌احتیاطی، منجر به بزرگ‌ترین خسارات جبران ناپذیر می‌شوند

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی برای آگاهی بیشتر، توصیه‌هایی در این خصوص دارد، که دانستن آنها برای هر ایرانی خالی از لطف و فایده نیست.

برخی از این توصیه‌ها عبارتند از:

•احداث هرگونه بنا درحریم رودخانه ، سد و دریاچه ، بدون بسترسازی ودریافت مجوز کتبی غیرمجاز می‌باشد.

•از ریختن هرگونه ضایعات و زباله درآب‌های جاری پرهیز شود.

•حفاظ پرتگاه های اطراف آبراه‌ها مرتبا، بازدید و در شرایط مناسب نگهداری شود.

•از شنا کردن درآبراه‌های عمیق، آبهای خروشان- جریان شدید و غیرمجاز پرهیز شود.

•بستر ساختمان‌های مجاور آبراه‌ها به صورت دوره ای توسط سازمان‌های مسئول و مالکان بازدید شده تا از ریزش احتمالی پرهیز شود.

•قراردادن تابلو برق و کابل در مجاورت آبراه‌ها غیرمجاز می‌باشد.

•نصب تابلوهای هشداری در اطراف آبراه‌ها سدها و دریاچه‌ها الزامی است.

•استقرار ناجیان غریق و تجهیزات مربوطه در حاشیه سدها و دریاچه ها الزامی است.

•کلیه قایق های تفریحی مورد استفاده در دریاچه ها و سدها باید گواهینامه صحت عملکرد داشته باشند.

•استفاده از قایق ها باید تحت کنترل و نظارت دقیق ناظر قانونی باشد.

•تعداد سرنشینان قایق باید مطابق با ظرفیت قایق باشد.

•تمامی سرنشینان قایق باید قبل از سوارشدن جلیقه نجات پوشیده باشند.

•تمامی پرسنل محموعه تفریحی آبی لازم است دوره های غریق نجات را در مراکز مورد تائید فدراسیون نجات غریق بگذارنند.

•نصب تابلو اسامی ، تلفن ونشانی نزدیکترین مراکز درمانی - اورژانس، آتش نشانی و غیره در حاشیه رودخانه - سد و دریاچه الزامی است.

•رعایت دقیق آیین نامه اجرایی فدراسیون نجات غریق دراحداث وبهره برداری اماکن تفریحی آبی الزامی است.

•استخرها و دریاچه‌های پارک باید دارای گارد محافظ به ارتفاع حداقل 150 سانتی متر و حریم حداقل 2 متر باشد.

•عمق دریاچه و استخر پارک نباید بیش از 1/5 متر در نظر گرفته شود.

•هدایت کنندگان قایق باید آشنا به فنون شنا و نجات غریق و دارای گواهی مربوطه از سازمان تربیت بدنی باشند.

http://www.sadraseiragency.com/Packages_View.aspx?PackageID=304