شهردار آلاسکا,گربه شهردار

 

ساکنان 900 نفری شهرd 'استابس' را به عنوان شهردار انتخاب کردند که یک گربه است.

به گزارش سرویس حوادث جام نیوز، ماجرا از زمانی اتفاق افتاد که مردم شهری از آلاسکا زمانی که از هیچ یک این نامزدهای شهرداری خوششان نیامده بود ،به حالت شوخی و تمسخر گربه ای را با نام "استابس" کاندید کردند و در نهایت ناباوری گربه رای آورد و از آن زمان تاکنون او شهردار شهر "تاکلیندا" آلاسکا است.

این گربه شهردار به مدت 15 سال است که در آلاسکا تغییر نکرده است..... / جام نیوز