مسخره ترین موزه های جهان را ببینید
مشرق: موزه های بسیار عجیب در دنیا کم نیستند و بعضی از آن ها شاید هیچ بازدید کننده ای هم نداشته باشند. در ادامه به برخی از این موزه ها اشاره هایی می کنیم.

موزه سوسک ها:

یکی از چندش آورترین موجودات روی زمین همین سوسک ها هستند و البته تعداد و گونه های متفاوت آن ها هم کم نیست.  یکی از عجیب ترین موزه های دنیا نیز به این موجود چندش آور تعلق دارد. در این موزه بیش از 100 نوع سوسک مختلف قرار دارد و همچنین شما می توانید آن ها را در حالت های متفاوت نگاه کنید. صاحب این موزه به سوسک ها علاقه بسیار زیادی دارد و البته کتاب هایی رانیز در مورد این موجودات نوشته است.


موزه دستشویی:

دکتر باندشواک پاتاک صاحب این موزه را ساخته است و در مورد آن می گوید:" من یک نیاز و جای خالی برای آن در جامعه حس کردم ". صاحب این موزه به خودش بسیار افتخار می کند و دیدن تعداد بسیار زیادی دستشویی را در کنار هم بسیار جالب و شگفت انگیز می داند. در این موزه شما می تواند از قدیمی ترین دستشویی ها تا به روزترین آن ها را پیدا کنید.


موزه غذاهای سوخته:

در بین این موزه ها شاید موزه غذاهای سوخته بسیار مسخره باشد. چه دلیلی خواهد داشت که انسان برای دیدن یکسری غذای سوخته به موزه برود در حالی که این اتفاق برای او در خانه هم رخ می دهد. در این موزه همه چیز سوخته است و شما از انواع کیک تا میوه هایی که سوخته شده اند را می بینید.


موزه بدترین هنرها:

یکی از موزه های معروف و البته مسخره در دنیا موزه بدترین هنر ها است. در این مکان شما می توانید بدترین تقلیدها را از بهترین آثار جهان ببیند. این موزه در نگاه اول بسیار خنده دار است اما با دیدن برخی از آن ها شاید واقعا از هنر منزجر بشوید چرا که تعدادی از آن ها آنقدر بد کپی شده اند که اصلا نمی توان آن ها را نگاه کرد.